Page 1 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 1

26.05.1968 tarihinde Tunceli/Pertek’te doğdu. 1988 yılında İstanbul
                Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden
                mezun oldu. 1990 yılında Sayıştayda göreve başladı. Sonrasında
                sırasıyla Denetçi, Başdenetçi ve Uzman Denetçi oldu. Yedi yıllık denetim
                tecrübesinin akabinde 1997 yılında Sayıştay 6. Dairesinde Raportör                 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
                Denetçi olarak görevlendirildi. Yaklaşık 23 yıl çalıştığı bu Dairede, ilk 15
                yılında Raportör Denetçi, son 8 yılında ise Kıdemli Raportör olarak görev
                yaptı. 17.07.2020 tarihinde de tekrar aktif denetim görevine geri döndü.
       BÜLENT GEÇGEL  Bu çalışma hayatı içinde ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık öğretim
                Fakültesi Hukuk Bölümü Adalet Programını ve İstanbul Üniversitesi
                Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Maliye Programında
                Yüksek Lisansını tamamladı.                                AÇIKLAMALI ve İÇTİHATLI
                Çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi ve “Sayıştay Hesap Yargısı” (Ortak
                çalışma) ile “Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştayda               HARCIRAH
                Hak Arama Yolları” adlı kitapları yayımlanmış bulunmaktadır. Ayrıca
                Ankara Barosu ile Bilirkişiler, Hakemler ve Arabulucular Derneğinin
                14.11.2015 tarihinde birlikte düzenledikleri “Sayıştay Yargılamasında
                Savunma Hakkı ve Bilirkişilik” konulu Panelde “Sayıştayda Yargılama                KANUNU
                Aşamasında Bilirkişi İncelemesi” adlı sunulmuş Tebliği mevcuttur.
                Evli ve bir çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.
                                                                                   Bülent GEÇGEL


                                                 Açıklamalı ve İçtihatlI Harcırah Kanunu


     Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere / ANKARA                       Sayıştay Uzman Denetçisi BÜLENT GEÇGEL
     Tel: (0312) 419 21 00 | Faks: (0312) 419 21 30
     www.tbb.gov.tr
                                                                         2021
   1   2   3   4   5   6