Page 3 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 3

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
           AÇIKLAMALI VE İÇTİHATLI

              HARCIRAH KANUNU


                   Bülent GEÇGEL
                 Sayıştay Uzman Denetçisi
                    Nisan, 2021
                     ANKARA


                                    TBB | i
   1   2   3   4   5   6   7   8