Page 4 - Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu
P. 4

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
      Tunus Caddesi No: 12, 06680
      Kavaklıdere / ANKARA
      Tel: (0 312) 419 21 00
      Faks: (0 312) 419 21 30
      www.tbb.gov.tr
      tbb@tbb.gov.tr
      ISBN: 978-605-9186-63-6

      Tasarım:
      Gizem GÖZ
      Bilal BERBER


      Baskı:
      Titiz Matbaa
      Kazım Karabekir Cad. No:93/30-31
      İskitler / ANKARA
      Tel: (0 312) 341 41 12
      titizofset@gmail.com
      ii | TBB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9