Page 5 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 5

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI


              İÇİNDEKİLER

                2709 SAYILI
         TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
      MADDE 127 ............................................................................. 3

                5393 SAYILI
              BELEDİYE KANUNU
      BİRİNCİ KISIM.......................................................................... 7
      Genel Hükümler ........................................................................ 7
      BİRİNCİ BÖLÜM ....................................................................... 7
      Amaç, Kapsam ve Tanımlar ...................................................... 7
      Madde 1 Amaç ........................................................................... 7
      Madde 2 Kapsam ....................................................................... 7
      Madde 3 Tanımlar ..................................................................... 7
      İKİNCİ BÖLÜM ......................................................................... 8
      Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları............................................. 8
      Madde 4 Kuruluş ....................................................................... 8
      Madde 5 Sınırların tespiti ........................................................ 9
      Madde 6 Sınırların kesinleşmesi ............................................. 10
      Madde 7 Sınır uyuşmazlıklarının çözümü ............................. 10
      Madde 8 Birleşme ve katılma .................................................. 10
      Madde 9 Mahalle ve yönetimi.................................................. 12
      Madde 10 Belde adının değiştirilmesi ...................................... 13
      Madde 11 Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi ............................... 13
      Madde 12 Kararlarının uygulanması ve nüfus ....................... 14


                          TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10