Page 21 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 21

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 61 Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi ............. 259
      Madde 62 Adi ortaklıklarda harcın muhatabı ........................ 259
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaynak Suları Harcı .................... 259
      Madde 63 Konu ...................................................................... 259
      Madde 64 Mükellef ................................................................ 259
      Madde 65 Tarife ..................................................................... 260
      Madde 66 Harcın ödenmesi ................................................... 260
      BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................. 260
      Tellallık Harcı ......................................................................... 260
      Madde 67 Konu ..................................................................... 260
      Madde 68 Mükellef ................................................................ 261
      Madde 69 Matrah .................................................................. 261
      Madde 70 Nispet.................................................................... 261
      Madde 71 Harcın ödenmesi ................................................... 261
      ALTINCI BÖLÜM .................................................................. 261
      Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı ................... 261
      Madde 72 Konu ..................................................................... 262
      Madde 73 Mükellef ................................................................ 262
      Madde 74 Tarife ..................................................................... 262
      Madde 75 Harcın ödenmesi ..................................................... 262
      YEDİNCİ BÖLÜM ................................................................. 263
      Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı ................................. 263
      Madde 76 Konu ..................................................................... 263
      Madde 77 Harcın tarifesi ....................................................... 263
      Madde 78 Harcın ödeme şekli ............................................... 264                          TBB | xix
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26