Page 20 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 20

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 38 Nispet.................................................................... 249
      Madde 39 Beyan ve ödeme ..................................................... 250
      Madde 40 Konu ..................................................................... 250
      Madde 41 Mükellef ................................................................ 250
      Madde 42 Matrah ................................................................. 250
      Madde 43 Nispet ..................................................................... 251
      Madde 44 Beyan ve ödeme ..................................................... 251
      Mükerrer Madde 44 Çevre temizlik vergisi ......................... 251
      İKİNCİ KISIM ........................................................................ 255
      Belediye Harçları .................................................................... 255
      BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................... 255
      Temizleme ve Aydınlatma Harcı ........................................ 255
      Madde 45 - 51 ........................................................................ 255
      İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 255
      İşgal Harcı ................................................................................ 255
      Madde 52 Konu .................................................................... 255
      Madde 53 Mükellef ............................................................... 256
      Madde 54 İstisnalar ............................................................... 256
      Madde 55 Matrah .................................................................. 256
      Madde 56 Harcın tarifesi ....................................................... 257
      Madde 57 Harcın ödenmesi ................................................... 258
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................. 258
      Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ............................ 258
      Madde 58 Konu .................................................................... 258
      Madde 59 Mükellef ............................................................... 258
      Madde 60 Harcın tarifesi ....................................................... 258

      xviii | TBB
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25