Page 19 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 19

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 13 Mükellef ve sorumlu ............................................ 238
      Madde 14 İstisna ve muaflıklar ............................................ 238
      Madde 15 Tarife ve nispet ..................................................... 239
      Madde 16 Verginin tarhı ve ödenmesi ................................... 241
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................. 242
      Eğlence Vergisi ......................................................................... 242
      Madde 17 Konu .................................................................... 242
      Madde 18 Mükellef ............................................................... 242
      Madde 19 İstisna ve muaflıklar ............................................ 242
      Madde 20 Matrah .................................................................. 243
      Madde 21 Nispet ve miktar .................................................. 244
      Madde 22 Verginin ödenmesi ................................................ 246
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................... 246
      Akaryakıt Tüketim Vergisi .................................................... 246
      Madde 23 - 28 ........................................................................ 246
      BEŞİNCİ BÖLÜM .................................................................. 247
      Çeşitli Vergiler ......................................................................... 247
      Madde 29 Konu ..................................................................... 247
      Madde 30 Mükellef ................................................................ 247
      Madde 31 Matrah .................................................................. 247
      Madde 32 Nispet ................................................................... 247
      Madde 33 Beyan ve ödeme .................................................... 247
      Madde 34 Konu ..................................................................... 248
      Madde 35 Mükellef ve sorumlu ............................................. 248
      Madde 36 İstisnalar ............................................................... 248
      Madde 37 Matrah .................................................................. 249

                          TBB | xvii
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24