Page 18 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 18

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Ek Madde 5 .......................................................................... 224
      Ek Madde 6 .......................................................................... 224
      Geçici Madde 1 .................................................................... 224
      Geçici Madde 2 .................................................................... 225
      Geçiçi Madde 3 .................................................................... 225
      Geçici Madde 4 .................................................................... 226
      Geçici Madde 5 ..................................................................... 226
      Geçici Madde 6 ..................................................................... 226
      Geçici Madde 7 ..................................................................... 226
      Geçici Madde 8 ..................................................................... 227
      Geçici Madde 9 ..................................................................... 227
      Geçici Madde 10 ................................................................... 227
      Madde 29 Yürürlük .............................................................. 228
      Madde 30 Yürütme ............................................................... 228
      Ek - 1 ....................................................................................... 228

                2464 SAYILI
           BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
      BİRİNCİ KISIM...................................................................... 237
      Belediye Vergileri .................................................................... 237
      BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................... 237
      Meslek Vergisi ......................................................................... 237
      Madde 1 - 11 .......................................................................... 237
      İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 237
      İlan ve Reklam Vergisi ........................................................... 237
      Madde 12 Konu .................................................................... 237

      xvi | TBB
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23