Page 16 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 16

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Geçici Madde 3 Turizm altyapı hizmet
      birliklerinin kuruluşu.............................................................. 199
      Madde 23 Yürürlük ............................................................... 200
      Madde 24 Yürütme ................................................................ 200
      Geçici Madde ........................................................................ 200

                2560 SAYILI
      İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
      MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
                KANUN
      BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................... 205
      Kuruluş, Görev ve Yetkiler ..................................................... 205
      Madde 1 Kuruluş .................................................................. 205
      Madde 2 Görev ve yetkiler ..................................................... 206
      İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 207
      Yönetim ..................................................................................... 207
      Madde 3 Organlar .................................................................. 207
      Madde 4 Genel Kurul ........................................................... 208
      Madde 5 Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları ......... 208
      Madde 6 Kurulun görevleri ................................................... 208
      Madde 7 Yönetim Kurulu...................................................... 210
      Madde 8 Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları . 211
      Madde 9 Yönetim Kurulunun görevleri ................................ 211
      Madde 10 Denetçiler ............................................................. 213
      Madde 11 Genel Müdür ve yardımcıları .............................. 214
      Madde 12 Teşkilat ve personel ............................................... 216      xiv | TBB
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21