Page 14 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 14

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 20 ila 24 .................................................................... 158
      Madde 25 ila 27 .................................................................... 158
      Madde 28 .............................................................................. 158
      Madde 29 – 30 ...................................................................... 158
      Madde 31 .............................................................................. 158
      Madde 32 .............................................................................. 158
      Madde 33 – 34 ...................................................................... 158
      Madde 35 .............................................................................. 158
      Geçici Madde 1 .................................................................... 158
      Geçici Madde 2 .................................................................... 171
      Madde 36 Yürürlük .............................................................. 173
      Madde 37 Yürütme ................................................................ 174

                5355 SAYILI
         MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
      BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................... 179
      Amaç, Kapsam ve Tanımlar .................................................. 179
      Madde 1 Amaç ...................................................................... 179
      Madde 2 Kapsam .................................................................. 179
      Madde 3 Tanımlar ................................................................ 179
      İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................... 180
      Birliğin Kuruluşu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri .................... 180
      Madde 4 Kuruluş ................................................................... 180
      Madde 5 Birlik tüzüğü .......................................................... 180
      Madde 6 Birliğin hak ve yetkileri .............................................. 182      xii | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19