Page 13 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 13

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 28 Diğer hükümler .................................................... 131
      Madde 29-30 Değiştirilen hükümler ..................................... 131
      Madde 31 Yürürlükten kaldırılan hükümler ........................ 131
      Ek Madde 1 .......................................................................... 131
      Ek Madde 2 .......................................................................... 132
      Geçici Madde 1 .................................................................... 136
      Geçici Madde 2 ..................................................................... 136
      Geçici Madde 3 ..................................................................... 137
      Geçici Madde 4 ..................................................................... 139
      Geçici Madde 5 ..................................................................... 139
      Madde 32 Yürürlük .............................................................. 139
      Madde 33 Yürütme ................................................................ 139
      5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER . 140
      Geçici Madde ........................................................................ 140

                6360 SAYILI
      ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ
      YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN
       HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
           YAPILMASINA DAİR KANUN
      Madde 1 Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının
      belirlenmesi ............................................................................. 147
      Madde 2 İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi ............ 148
      Madde 3 Çeşitli hükümler .................................................... 154
      Madde 4 ila 12 ...................................................................... 157
      Madde 13 .............................................................................. 157
      Madde 14 ila 19 .................................................................... 158

                           TBB | xi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18