Page 10 - Temel Belediye Mevzuatı (18. Baskı)
P. 10

TEMEL BELEDİYE MEVZUATI
      Madde 79 Belediye tasarrufundaki yerler ................................ 78
      Madde 80 Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve
      akaryakıt istasyonları ............................................................... 79
      Madde 81 Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı ...... 79
      Madde 82 Avukatlık ücretinin dağıtımı .................................. 79
      Madde 83 Yeniden değerleme oranının uygulanması ............. 80
      Madde 84 Uygulanmayacak hükümler ................................. 80
      İKİNCİ BÖLÜM ....................................................................... 81
      Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten ...................................... 81
      Kaldırılan Hükümler ................................................................ 81
      Madde 85 ................................................................................ 81
      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................... 84
      Geçici ve Son Hükümler ........................................................... 84
      Ek Madde 1 Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine ilişkin
      sorumluluk ................................................................................ 84
      Ek Madde 2 ............................................................................. 84
      Geçici Madde 1 ...................................................................... 86
      Geçici Madde 2 ...................................................................... 86
      Geçici Madde 3 ...................................................................... 86
      Geçici Madde 4 ........................................................................ 87
      Gecici Madde 5 ...................................................................... 87
      Geçici Madde 6 ...................................................................... 88
      Geçici Madde 7 ...................................................................... 88
      Geçici Madde 8 ...................................................................... 89
      Geçici Madde 9 ...................................................................... 89
      Madde 86 Yürürlük ................................................................. 91

      viii | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15