Page 7 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 7

1- GİRİŞ

         Belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi resmî
      yazışmalarını Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
      Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
      gerçekleştirmek durumundadır.

         Belediyelerin, söz konusu Yönetmelik hükümlerini
      somutlaştırarak kolaylıkla uygulamasını sağlamak amacıyla
      hazırlanan bu Kitap, son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet
      Sistemi nedeniyle kurumlardaki değişiklikleri gözeterek
      Haziran 2019’da güncellenmişti. Bu tarihten sonra;
         Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca 2020
          yılında Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
          Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu  1 (Kılavuz
          olarak anılacaktır) yayınlanmıştır.
         10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de
          yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
          Esaslar Hakkında Yönetmelikle (aşağıda Yönetmelik
          olarak anılacaktır) bazı kurallar değiştirilmiştir.

         Bu gelişmelere göre Kitabımızda da güncelleme ihtiyacı
      doğmuştur. Söz konusu düzenlemelerde, Kitabımızda eleştiri
      konusu yapılan veya Yönetmelikte hüküm bulunmadığı için
      davranış önerisinde bulunulan konulara da yer verildiği
      memnuniyetle görülmektedir.  Bu hususlara, sırası geldikçe
      değinilecektir.
      1
       https://www.tccb.gov.tr/resmiyazisma/kilavuz/ (erişim tarihi 13 Temmuz
      2020)
                                 TBB | 1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12