Page 6 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 6

4- BELGENİN BÖLÜMLERİ ................................................................. 11
        a) Yazı alanı ........................................................................................... 11
        b) Kurumsal logo .................................................................................... 12
        c) Başlık (Antet) ..................................................................................... 15
        ç) Sayı ..................................................................................................... 19
        d) Tarih ................................................................................................... 22
        e) Konu ................................................................................................... 24
        f) Muhatap ............................................................................................. 25
        g) İlgi ...................................................................................................... 37
        ğ) Metin ................................................................................................. 43
        h) İmza ................................................................................................... 59
        ı) Ek ........................................................................................................ 73
        i) Dağıtım ............................................................................................... 78
        j) Olur .................................................................................................... 85
        k) Paraf ................................................................................................... 93
        l) Koordinasyon ...................................................................................... 96
        m) Belge doğrulama bilgileri .................................................................. 98
        n) İletişim Bilgileri ............................................................................... 100
        o) Gizlilik Dereceli Belgeler .................................................................. 101
        ö) Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar ..................................................... 108
        p) Sayfa Numarası ve Üstveri Elemanları ........................................... 113
        r) Belgelerin Çoğaltılması .................................................................... 114
        s) Belgenin Gönderilmesi ve Alınması ................................................. 115
      5- BELGENİN İADE EDİLMESİ ........................................................ 121
      6- GÖRÜŞ, BİLGİ VE BELGE TALEPLERİNDE SÜRE................. 122
      8- TEKİT YAZISI................................................................................... 126

      9- UYGUN YAZILMAYAN BELGELER ........................................... 128
      10- DÜZENLEME YETKİSİ VE KILAVUZ HAZIRLANMASI .... 128
      11- ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM
      SİSTEMLERİNİN UYUMLU HALE GETİRİLMESİ ...................... 129
      12- BELEDİYELERDE ARZ-RİCA
      İBARELERİNİN KULLANIMI ........................................................... 130

      13- GENELGELER ................................................................................ 149
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11