Page 15 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 15

Yönetmelikte geçen “en az” ibaresi belge nüshasının alt
      sınırını  vermekte   ve  en  fazla  nüsha  sayısını
      sınırlandırmamaktadır. Bu tür belgelerde, belgenin kaç nüsha
      hazırlanması gerektiğini muhatabın sayısı belirleyecektir.
      Örneğin   belge,  dört  muhataba   gönderilmek  üzere
      hazırlandıysa nüsha sayımız idarede kalacak paraflı olanla
      birlikte beş olacaktır.
      c) Belgenin şeklî özellikleri
         Yönetmeliğe göre belgelerin (kağıdın) A4 (210x297 mm)
      boyutu dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Yönetmelikte
      geçen “hazırlanır.” ibaresi takdire yer bırakmamaktadır.
                5


         Yönetmelik, yazı eklerinin farklı form, format veya
      ebatlarda hazırlanmasını serbest bırakmıştır.      5
       Yönetmelik, madde 6/1
                                 TBB | 9
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20