Page 10 - Resmi Yazışma Kuralları (3. Baskı)
P. 10

j) Güvenli elektronik imza
                    2
         Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza
      sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza
      oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya
      dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik
      veride  sonradan   herhangi  bir  değişiklik  yapılıp
      yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza.

      k) İdare
         Kamu kurum ve kuruluşları.
      l) İmza sahibi
         Güvenli elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza
      oluşturma aracını kullanan veya zorunlu hâllerde ya da
      olağanüstü durumlarda hazırlanan belgeyi el yazısıyla
      imzalayan gerçek kişi.

      m) Kurumsal belge kayıt sistemi
         Mevzuatı sebebiyle EBYS kullanamayan idare tarafından
      ya da “Çok Gizli” nitelikteki belgeler ile olağanüstü
      durumlarda hazırlanan belgelere sayı almak için kullanılan
      defter ve benzeri fiziksel veya EBYS harici tutulan elektronik
      kayıt.

      n) Olağanüstü durum
         Gerçekleşmesi hâlinde devleti veya kurumları olumsuz
      etkileyerek güvenlik zafiyeti oluşturabilecek veya uzun süreli
      elektrik kesintileri, donanım ve yazılım sorunları gibi teknik
      gerekçelerle EBYS’nin uzun süreli olarak çalışmamasından

      2
       5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4’üncü maddesinde yer alan
      güvenli elektrik imza düzenlemesi ile uyumludur.
      4 | TBB
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15