Page 9 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 9

İÇİNDEKİLER

      GİRİŞ .................................................................................................... 1
                     BÖLÜM 1:
           KAMU ALACAĞI VE BORCUN KAYNAKLARI
      1.1.Kamu Alacağı ve Çeşitleri......................................................................................... 7
       1.1.1.Kamu Hukukuna Tabi Kamu Alacakları ........................................................8
       1.1.2.Özel Hukuka Tabi Kamu Alacakları.................................................................9
       1.1.3.Kişilerden Alacaklar Hesabına Kayıtlı Arızi Alacaklar ..............................9
      1.2.Borç Kavramı ................................................................................................................10
      1.3.Borcun Kaynakları .....................................................................................................11
       1.3.1.Akitten Doğan Borçlar ........................................................................................ 11
       1.3.2.Haksız Fiilden Doğan Borçlar .......................................................................... 12
        1.3.2.1. Fiil (Davranış) ................................................................................................. 13
        1.3.2.2. Hukuka Aykırılık ............................................................................................. 13
        1.3.2.3. Zarar .................................................................................................................. 14
        1.3.2.4. Davranışla Zarar Arasında Nedensellik (İlliyet) Bağı.............................. 16
        1.3.2.5. Kusur ................................................................................................................. 17
        1.3.2.6.Haksız Fiilin Sonuçları ve Sorumluluk ........................................................ 19
        1.3.2.7. Haksız Fiilden Doğan Borçlarda Zamanaşımı ve Rücu İstemi ............... 20
       1.3.3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar................................................... 20
       1.3.4.Vekaletsiz İş Görme............................................................................................. 22
      1.4.Sorumluluk Açısından Borçlar .............................................................................25
      1.5.Borcun Kaynaklarının Kamu Zararı Açısından Anlamı ve Önemi ........27
                     BÖLÜM 2:
              KAMU ZARARI VE UNSURLARI

      2.1.Kamu Zararı Düzenlemesinin Amacı.................................................................32
       2.1.1.Kamu Zararına İlişkin Temel Kavramlar ..................................................... 33
        2.1.1.1.Kamu Kaynağı................................................................................................... 33
        2.1.1.2. Kamu Gideri ..................................................................................................... 35
        2.1.1.3. Kamu Geliri ...................................................................................................... 36
        2.1.1.4. İlgili .................................................................................................................... 37
        2.1.1.5.Rayiç Bedel......................................................................................................... 39
        2.1.1.6.Malvarlığı .......................................................................................................... 39
        2.1.1.7.Sorumlu .............................................................................................................. 40
        2.1.1.8.Hukuk Birimi..................................................................................................... 41
        2.1.1.9.Muhasebe Birimi............................................................................................... 41
        2.1.1.10.Takibe Yetkili Birim ....................................................................................... 41
        2.1.1.11.Üst Yönetici..................................................................................................... 41
      2.2.Kamu Zararının Tarihi Gelişimi ve Özellikleri .............................................42
       2.2.1.Kamu Zararının Tarihi Gelişimi ...................................................................... 42

                                   TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14