Page 14 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 14

5.4.4.Kamu Zararı Hükmü Verilen İşlemler Hakkında Bir Rapor
          Düzenlenmesi ..................................................................................................... 289
       KAYNAKÇA ................................................................................................................. 291      xii | TBB
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19