Page 13 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 13

4.6.1.Kamu Zararının Oluştuğu Tarih ................................................................... 241
       4.6.2.Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz .............................................. 242
      4.7.Kamu Zararı Alacaklarında Taksitlendirme................................................. 245
      4.8. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Zamanaşımı................................. 246
       4.8.1. Kamu Zararında Zamanaşımı....................................................................... 247
       4.8.2. Zamanaşımı Süresinin Durması ve Kesilmesi......................................... 247
      4.9.Kamu Zararından Doğan Alacakların Silinmesi ........................................ 249
      4.10. İdare Tarafından Ödenen Zararın
        Kamu Görevlisine Rücu ve Görevli Yargı Yeri .......................................... 259
       4.10.1.Rücu Kavramı.................................................................................................... 260
       4.10.2.Rücu Hakkı......................................................................................................... 260
       4.10.3.Rücu Davası ....................................................................................................... 261
       4.10.4.Rücu Davasında Zamanaşımı ...................................................................... 262
       4.10.5.Rücu Davası Açmada Sorumluluk............................................................. 262
       4.10.6.Rücu Hakkını Kazanma Şartları.................................................................. 263
       4.10.7.Rücu Edilebilecek Miktar .............................................................................. 264
       4.10.8. Rücu Hakkının Kaybedilmesi..................................................................... 265
       4.10.9. Zararı Ödeyen İdarenin Kamu Görevlisine Rücu Zorunluluğu ..... 266
       4.10.10. Mali Mevzuatta Kamu Zararını Ödeyen Kamu Görevlisinin
          İlgilisine Rücu Hakkı ........................................................................................ 267
       4.10.11. 657 sayılı Kanun’un 12 ve 13’üncü Maddelerine Göre Ödenen
          Zararlarda Rücu ................................................................................................. 268
       4.10.12.Rücu Hakkının Kullanımında Kusurun Niteliği ................................. 269
                     BÖLÜM 5:
                 ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER
      5.1. 5018 sayılı Kanunun Kamu Zararı Maddesinin Yeniden
        Düzenlenmesi.......................................................................................................... 272
      5.2. Sorumlular Ve Sorumlulukları Mali Sorumluluğa İndirgenerek
        Düzenlenebilir ........................................................................................................ 275
      5.3. Kamu Zararlarına İlişkin Yönetmeliklerde Yapılacak
        Düzenlemeler .......................................................................................................... 279
       5.3.1. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
          Yönetmelikte Yapılacak Değişiklikler......................................................... 279
       5.3.2.Devlete Ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Ve
          Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları,
          Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik..................................... 282
      5.4.Sayıştay Uygulamalarında Yapılabilecek Değişiklikler.......................... 283
       5.4.1.Sayıştay Genel Kurul Kararı ........................................................................... 283
       5.4.2.Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında
          Kamu Zararına Hükmedilmesi ..................................................................... 286
       5.4.3.Kamu Zararı Olmayan Tutarların da
          Sayıştay Tarafından Tespit Edilebilmesi.................................................... 287


                                   TBB | xi
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18