Page 11 - Kamu Zararı ve Sorumluluk 2. Baskı
P. 11

2.7.2.Kamu Görevlilerine Sehven Yapılan
          Fazla Ödemelerden Doğan Zarar................................................................... 89
      2.8.Türk Ceza Kanununa Göre Kamu Zararı..........................................................90
      2.9.Sayıştay Kanunu’na Göre Kamu Zararı.............................................................93

                     BÖLÜM 3:
             KAMU ZARARINDA SORUMLULUK
      3.1.Sorumluluk ve Sorumlu Kavramı........................................................................96
       3.1.1.Sorumluluk Çeşitleri ........................................................................................... 97
        3.1.1.1. Malvarlığı ve Şahıs ile Sorumluluk.............................................................. 97
        3.1.1.2. Özel Hukukta ve Kamu Hukukunda Sorumluluk ..................................... 99
        3.1.1.3.Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk ........................................................... 106
        3.1.1.4.Kusurlu (Subjektif) Sorumluluk ve Kusursuz (Objektif) Sorumluluk . 106
      3.2.Kamu Zararında Sorumluluk ve Sorumlular ............................................... 112
       3.2.1. 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanuna Göre Mali Sorumluluk . 115
       3.2.2. 6085 sayılı Sayıştay Kanununa Göre Mali Sorumluluk........................ 117
       3.2.3. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Mali
          Sorumluluk .......................................................................................................... 119
      3.3. Hesap Verme Sorumluluğu Kapsamında Mali Sorumluluğu
        Olmayan Görevliler ............................................................................................ 125
       3.3.1. Bakanların Sorumluluğu................................................................................. 125
       3.3.2.Bakan Yardımcılarının Sorumluluğu........................................................... 127
       3.3.3.Üst Yöneticilerin Mali Sorumluluğu............................................................ 127
       3.3.4.Mali Hizmetler Birimi Görevlisinin Sorumluluğu .................................. 130
      3.4.Hesap Verme Sorumluluğu Kapsamında
        Mali Sorumluluğu Olan Sorumlular .......................................................... 131
       3.4.1.Harcamalarda Sorumluluk ............................................................................. 131
        3.4.1.1.Harcama Yetkilisi ve Mali Sorumluluğu ................................................... 132
        3.4.1.2.Ön Mali Kontrol ve Mali Sorumluluk........................................................ 137
        3.4.1.3.Gerçekleştirme Görevlileri ve Mali Sorumluluğu..................................... 142
        3.4.1.4.Muhasebe Yetkilisinin Harcamalarda Mali Sorumluluğu...................... 158
       3.4.2.Gelir İşlemlerinde Mali Sorumluluk ............................................................ 166
        3.4.2.1. Gelir İşlemlerinde Üst Yöneticilerin Sorumluluğu................................. 167
        3.4.2.2.Mali Hizmetler Biriminin Sorumluluğu.................................................... 169
        3.4.2.3.Muhasebe Yetkilisinin Gelirleri Tahsil Sorumluluğu.............................. 170
        3.4.2.4.Zamanaşımına Uğratılan İdare Gelirlerinde Mali Sorumluluk ............. 172
       3.4.3.Mal İşlemlerinde Mali Sorumluluk ve Sorumlular................................. 177
      3.5. Muhasebe Birimi İşlemlerinde Sorumluluk ............................................... 182
       3.5.1. Muhasebe İşlemlerinde Mali Sorumluluk ................................................ 182
       3.5.2.Vezne ve Ambarlardaki Değerler ile
          Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemlerinde Mali Sorumluluk .......... 184
       3.5.3.Muhasebe Yetkisinin Devrinde Mali Sorumluluk .................................. 187
      3.6.Diğer Mali İşlemlerde Mali Sorumluluk ve Sorumlular......................... 187
       3.6.1.Yetkisiz Tahsil Ve Ödeme Yapanların Mali Sorumluluğu ................... 187

                                   TBB | ix
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16