Page 9 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 9

TABLOLAR LİSTESİ

      Tablo 1. Türkiye ve Büyükşehir Belediyeleri-İşlenen
      Tarım Alanı ve Nüfus Verileri 2019 ................................................................. 7
      Tablo 2. Tarımsal Alet ve Ekipman Sayısı (Seçilmiş) 2003/2019 ............... 30
      Tablo 3. Traktör Beygir Gücü ve Yaş Grupları-2018 ................................... 30
      Tablo 4. Dünyada Tarıma Elverişli Alanlardaki Organik Tarım (2018) ... 38

      Tablo 5.Tarımsal Üretim Değeri ve İstihdam
      Bakımından Ülkelerin Sıralaması (2017) ....................................................... 38

      Tablo 6. Seçilmiş Bitkisel ve Hayvansal
      Ürünlerde Verim Karşılaştırması (2017) ....................................................... 39

      Tablo 7. Türkiye’de Üretilen Başlıca Organik Ürünler (Ton) .................... 41
      Tablo 8. Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları ............................................... 42
      Tablo 9. İyi Tarım Uygulamaları Değişim Oranları .................................... 42

      Tablo 10. Dünya’da Gelirlerine Göre En Büyük
      10 Tarımsal Kooperatif (2019) ......................................................................... 60

      Tablo 11.Tarım ve Orman Bakanlığı
      Tarımsal Kooperatiflerin Dağılımı (30.09.2020) ........................................... 61

      Tablo 12. Büyükşehirler Belediye Meclislerinde Tarım ve Kırsal
      Kalkınma Komisyonu Mevcut Durumu ....................................................... 78
      Tablo 13. Büyükşehir Belediyelerinde 2019 Yılı
      Bitkisel ve Hayvansal Üretim Değeri ............................................................ 83
      Tablo 14. Büyükşehir Belediyelerinin 2019 Yılı Bitkisel
      Ve Hayvansal Üretim Gelirlerinin Toplam Milli Gelir İçindeki Payı ....... 84
      Tablo 15: Tescilli Coğrafi İşaretli
      Tarımsal Ürün Gruplarına Göre Dağılımı .................................................... 85
      Tablo 16. Büyükşehirlerde Coğrafi İşaretli
      Tarım Ürünleri ve Tarımsal Kaynaklı Ürünler ............................................ 86
      Tablo 17. Büyükşehirlerde Öncelik Verilen Ürünler ................................... 95
      Tablo 18. Büyükşehir Belediyelerinde
      Destekleme Yapılan Organik Ürünler ........................................................... 97
      Tablo 19. Büyükşehir Belediyelerinin Tarımsal Destek Bütçesi ................ 99

      Tablo 20. Büyükşehirlerde Çiftçi Kayıt Sistemine
      (ÇKS) Kayıtlı Çiftçi Sayısı (2020) .................................................................. 104                                   TBB | vii
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14