Page 6 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 6

konulmuş; belediyeler ve merkezi kurumlarca hazırlanacak tarımsal
      ve kırsal kalkınma politikalarına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
          Tarımda kendi kendine yeten ve hatta dünya gıda güvenliğine
      katkıda bulunan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten
      inanıyor ve hazırladığımız bu çalışmanın ülkemiz için hayırlı olmasını
      temenni ediyorum.
                                  Fatma Şahin
                        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
                     Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı      iv | TBB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11