Page 4 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 4

Bu kitap, Türkiye Belediyeler Birliği Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmet-
      ler Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
        Komisyon Üyeleri:
          İbrahim Yılmaz
          Bedrullah Erçin
          Dr. Abdullah Küçükyağlıoğlu
          Dr. Mehmet Köroğlu
          Dr. Murat Alkan
          Dr. Murat Karaca
        Komisyon Sekretaryası:
          Av. N.Yasemin Sezgin
          Av. Süleyman Üçel


      Birinci bölümdeki konular aşağıda ismi bulunan Komisyon üyeleri tara-
      fından hazırlanmıştır.

        Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi:
        Dr. Murat Alkan
        Tarımsal Planlama ve Sanayi Entegrasyonu :
        Dr. Mehmet Köroğlu
        Tarımsal Altyapı ve İmar Planlama Çalışmaları:
        Dr. Mehmet Köroğlu
        Tarım Teknolojileri ve Büyükşehir Belediyelerinin Rolü:
        Dr. Murat Alkan
        Organik ve İyi Tarım Uygulamaları:
        Dr. Abdullah Küçükyağlıoğlu
        Tarımsal Ürünlerin Muhafazası, Standardizasyonu ve Pazarlanması:
        Dr. Mehmet Köroğlu
        Tarımsal Desteklemeler:
        Dr. Abdullah Küçükyağlıoğlu
        Tarımsal Eğitim ve Yayım:
        Dr. Abdullah Küçükyağlıoğlu
        Tarımsal Desteklemede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
        Av. N.Yasemin Sezgin, Av. Süleyman Üçel


      ISBN: 978-605-9186-61-2


      Tasarım: Gizem GÖZ, Bilal BERBER


      Baskı: İhlas Matbaacılık, www.ihlasmatbaacilik.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9