Page 5 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 5

SUNUŞ
          Kentler, günümüz dünyasında ulaşım ve iletişim teknolojileri-
      nin gelişmesiyle birlikte küresel ölçekte önem kazanan yerler haline
      gelmiştir. Buna göre; keskin sınırlar ortadan kaybolmakta, şehirler ara-
      sındaki etkileşim artmakta ve binlerce kilometre uzakta olan bir vaka
      dalga dalga tüm dünyaya yayılabilmektedir.
          Covid-19 salgını da tüm dünyaya hızla yayılmış ve kısa zaman
      içerisinde küresel bir pandemi haline gelmiştir. Salgınla birlikte şehir-
      lerin ihtiyaçları ve şehir hayatının günlük alışkanlıkları da büyük bir
      değişim ve dönüşüm geçirmiştir. En büyük değişimlerden biri şehirle-
      rin en önemli unsurlarından olan, şehir hayatı durma noktasına geldi-
      ğinde bile çalışmaya devam eden ulaşım sisteminde meydana gelmiş-
      tir.
          Pandemi sürecinde bireysellik, kişisel alan ve sosyal mesafe
      kavramları ön plana çıkmıştır. Skuter ve bisiklet gibi mobil ulaşım
      araçları ve yürüyüş aktivitesi güvenli ve hijyenik ulaşım arayışında
      olan vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer almıştır. İnsanlar,
      toplu ulaşım araçlarını kullanmak yerine daha güvenli ve konforlu
      buldukları bireysel araç kullanımına yönelmişlerdir.
          Pandemi sonrası yeni normal dönemde değişen alışkanlıklar ve
      bireysel araç kullanımın artmasıyla gelecekte şehirlerde çok daha yo-
      ğun trafik sıkışıklığı, sıkışıklığa bağlı zaman kaybı, hava ve çevre kir-
      liliği yaşanacağını öngörmek zor değildir. Bu sebeple belediyelerimiz
      bisiklet yolları ve yaya yolları ile skuter ve bisiklet gibi diğer alternatif,
      çevreci ve sürdürülebilir ulaşım modlarını destekleyecek çalışmalarını
      hızlandırmakta ve bu alternatif ulaşım araçlarını kent içi toplu ulaşıma
      entegre eden çeşitli politika ve stratejileri belirlemekte ve hayata geçir-
      mektedir.
          Belediyelerimiz vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek,
      toplu taşıma araçlarında gereken hijyeni sağlamak amacıyla bir dizi
      önlem almıştır. Sosyal mesafeyi korumak adına toplu taşıma araçları-
      nın yolcu kapasiteleri azaltılmış, şoför mahalli izole edilmiş ve salgın
      boyunca araçlar düzenli olarak dezenfekte edilmiştir.

          Covid-19 pandemisi, kent içi ulaşım anlayışını değiştirmiş, al-
      ternatif ulaşım araçlarının geliştirilmesi ve ulaşım stratejilerinin yeni-
      den ele alınmasını gerekli kılmıştır. Çevreci, akıllı erişilebilir, sürdürü-
      lebilir ve insancıl bir ulaşım sisteminin oluşturulması belediyelerimi-
      zin öncelikli hedeflerinden olacaktır.
          Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizden aldığımız
      veriler doğrultusunda pandemi öncesi ve süreci hakkında detaylı bir

                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10