Page 15 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 15

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021


         Metro/Hafif Raylı Sistemler/Tramvay/Banliyö  Deniz Taşımacılığı Araçları
         2019    2020    2021    2019   2020   2021
         109.992.991  127.090.608  40.004.057  4.627.693  7.359.148  1.353.558

         107.827.816  124.952.772  44.899.255  4.458.435  7.220.787  1.567.256
         128.930.952  79.088.733  67.155.860  5.313.961  5.402.805  2.452.869

         127.922.850  13.262.069  47.590.532  5.451.200  473.063  1.763.784
         123.134.333  16.300.318  32.379.595  4.948.605  693.359  1.416.065

         109.239.983  51.704.164  66.367.509  6.137.732  3.490.499  3.177.891
         115.388.632  66.756.411  71.855.695  6.504.625  5.596.978  4.549.776

         94.850.027  61.347.825  76.872.760  6.067.444  3.571.107  4.495.039
         114.075.328  62.745.106  90.551.873  5.392.203  3.077.423  4.183.509
         129.528.512  68.927.849  98.454.417  5.380.358  3.170.700  4.405.042

         125.185.548  58.036.701  105.278.694  5.062.246  2.042.552  3.781.932
         126.137.880  42.861.958  110.006.544  4.372.044  1.422.228  3.533.603

          Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki biniş sayıları ile toplam
      yolcu sayıları oranlandığında, biniş oranları salgın öncesi döneme
      göre, 2020 yılında, yaklaşık olarak aynı seviyelerdedir. Bu durum, top-
      lam yolcu sayıları düşmüş olsa da, insanların gün içerisinde toplu ula-
      şım araçlarını yoğun olarak mesai saatlerinde kullandığını göstermek-
      tedir. 2021 yılında ise mesai başlama bitiş saatleri içerisinde toplu ta-
      şıma araçlarını kullanan yolcuların toplam yolcu sayısı içindeki değe-
      rinin yıl boyunca stabil bir oran izlediği görülmektedir.

          80,00%
          70,00%
          60,00%
          50,00%
          40,00%
          30,00%
          20,00%
          10,00%
          0,00%
             Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 46,43% 46,59% 46,60% 46,49% 46,22% 45,86% 46,20% 64,18% 63,56% 64,04% 64,69% 64,51%
           2020 46,25% 46,19% 44,83% 34,73% 36,24% 44,06% 44,42% 63,10% 62,89% 64,82% 65,45% 67,88%
           2021 36,22% 36,01% 35,22% 37,41% 37,13% 34,04% 32,16% 33,65% 35,15% 34,68% 34,11% 34,29%

         Mesai başlama ve bitiş saatlerinde Türkiye geneli ortalama biniş oranı


                                   TBB | 7
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20