Page 12 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 12

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021

          Her şeyin hızla ilerlediği ve değiştiği bu dönemde çağın tekno-
      lojilerini yakalamak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve
      iyi uygulama örneklerini belediyelerde hayata geçirmek elzemdir.
      Araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmak, uygulamaları iyi
      anlamak ve bu uygulamaları kopyalamak yerine her kentin kendi
      problemleri ve potansiyelleri özelinde çözmek ve uygulamayı da o şe-
      kilde tasarlamak esastır.
          Belediyeler tarafından vatandaşın güvenli ve hızlı yolculuk
      yapmasını sağlamak, trafik sıkışıklığını önlemek, yolda geçirilen sü-
      reyi kısaltmak, farklı ulaşım usullerini birbirlerine entegre etmek gibi
      amaçlarla ulaşım ana planları hazırlanmaktadır. Antalya, Bursa, De-
      nizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İz-
      mir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mer-
      sin, Muğla, Ordu, Sakarya ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri olmak
      üzere 21 büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planı bulunmaktadır.
      Diğer büyükşehir belediyelerinin ulaşım ana planları ise hazırlık aşa-
      masındadır.
          Geleneksel ulaşım planı anlayışından farklı ulaşımda yaya, bi-
      siklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının düşürül-
      mesi, herkes için erişilebilir olan, hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tü-
      ketiminin azaltılması amaçlandığı “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
      Planları” büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanmaktadır.
          Toplu ulaşım sistemlerinin akıllı çözümlerle buluşturulması,
      bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması akıllı ulaşım sistemlerinin
      temelini oluşturmaktadır. Yolda geçirilen sürenin kısaltılması, trafik
      sıkışıklığının azaltılması, enerji verimliliği ile birlikte hareketlilik ve
      erişilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultu-
      sunda veri toplama, izleme ve analiz etme sağlanmaktadır.

          Büyükşehir belediyeleri toplu ulaşım hizmetlerini karayolu,
      raylı sistemler ve deniz ulaşımı araçları ile vermektedir. Belediyeler
      gelişen teknoloji ve altyapı ile beraber akıllı durak uygulamalarından
      trafik yönetim sistemlerine kadar birçok noktada akıllı ulaşım sistem
      çözümlerini hayata geçirmektedir. Elektronik ücret toplama sistemi
      uygulanmakta, akıllı bilet çözümleriyle de vatandaşlara kolaylık su-
      nulmaktadır. Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlar da düşünülerek ha-
      yata geçirilen araç içi yolcu bilgilendirme sistemleri ile yolculuklar ko-
      lay ve konforlu hale gelmektedir. Gerçek zamanlı trafik bilgisi alın-
      makta ve trafik yönetiminde kullanılmaktadır. Akıllı kavşak uygula-
      malarıyla araç yoğunlukları sistem üzerinden algılanmakta ve yeşil-
      kırmızı ışık süreleri araç yoğunluğuna göre otomatik olarak      4 | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17