Page 9 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 9

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020                  YÖNETİCİ ÖZETİ
          Toplu ulaşım, belediyelerin temel hizmetlerinin başında gel-
      mektedir. Düzenli ve gelişmiş bir toplu ulaşım sistemi, şehirlerin sos-
      yal ve çevresel değerleri ile ekonomisini olumlu olarak etkilemekte-
      dir. İyi bir toplu ulaşım sistemi şehirli halkın hayat kalitesine doğru-
      dan pozitif etkide bulunmaktadır. Öyle ki toplu ulaşım; birçok mi-
      mar, araştırmacı, şehir plancısı ve trafik uzmanı tarafından şehirlerin
      kurucusu, destekleyicisi veya yok edicisi olarak görülmektedir.
          Geçen yüzyılda özgürlüğün sembolü haline gelen bireysel
      araçla seyahat modası, son yıllarda artan trafik yoğunluğu ve çevre
      duyarlılığı nedeniyle artık cazibesini yitirmektedir. Günümüzde bir
      toplumun toplu ulaşım araçlarını tercih etme oranının yüksek olması
      medeniyet göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Herkesin bireysel
      araçla yola çıkması, insanların günlük seyahate harcadığı zamanı
      artırmakta, özgür insanı trafikte araçla bir adım ilerleyemez hale ge-
      tirmektedir. Daha hızlı ve konforlu bir seyahat beklentisiyle tercih
      edilen otomobiller, sıkışık trafikte karbon salınımıyla çevreyi, yakıt
      israfı ile bütçeyi ve yaşanan zaman kaybıyla da şehir insanının ruh
      sağlığını olumsuz etkilemektedir.
          Diğer taraftan büyükşehirlerde çalışanların işe gidiş ve gelişte
      kaybettikleri zaman ekonomiye büyük maliyetler oluşturmaktadır.
      Tüm dünyada insanların trafikte kaybettikleri zaman 2019 yılı itiba-
      rıyla ortalama günlük 1,5 saate yükselmiştir. Türkiye’nin en kalabalık
      şehri olan İstanbul, trafiği en çok sıkışık olan dünyanın ilk 10 şehri
      arasında yer almaktadır.

          Dünyada yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışının getirdiği
      kaçınılmaz sonuçlardan biri olan trafik sorunu, şehirlerin çözülmeyi
      bekleyen en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Tüm dünya
      şehirlerinde trafik sıkışıklığına çare bulabilmek için; toplu ulaşım
      araçlarına tahsisli yollar oluşturulmakta, tek ve çift plaka uygulaması


                                   TBB | 1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14