Page 8 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 8

26. Samsun ............................................................................... 163

           27. Şanlıurfa ............................................................................. 166
           28. Tekirdağ ............................................................................. 170
           29. Trabzon .............................................................................. 174

           30. Van ...................................................................................... 177
      SONUÇ ..................................................................................................... 181
      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13