Page 6 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 6

Sektörü destekleyici yasal düzenlemeler, belediyelerimizin ve
      sektörün bu zor süreçte gösterdiği dayanışma ve işbirliğiyle şehir içi
      toplu ulaşım hizmetleri aralıksız olarak devam etti. Vatandaşlarımı-
      zın yaşam kalitesini yükseltmek için çözüm üreten belediyelerimiz,
      halkımızın güvenle seyahat edebilmeleri için her türlü önlemi alarak
      bulaş riskini en aza indirmeye çalıştı. Otobüs, minibüs, midibüs, met-
      ro, tramvay gibi toplu ulaşım araçları için tedbirler hayata geçirile-
      rek; yolcu kapasitesinin azaltılması, araçların düzenli olarak dezen-
      fekte edilmesi, şoför mahallinin izole edilmesi, maske kullanımından
      taviz verilmemesi, elektronik ödeme kolaylığı sağlanması ve Hayat
      Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gibi çok sayıda uygulamaya yer
      verildi. Belediyelerimiz akıllı ulaşım sistemlerini şehirlerin sağlık
      altyapısında kullanarak toplu ulaşım araçlarını sağlıklı ve güven-
      li hale getirmeyi başardı. Tüm bu tedbirler neticesinde toplu ulaşım
      sektörünün gelirleri azalırken giderlerinde büyük artış yaşanmasına
      neden oldu. Ekonomik sıkıntılara rağmen belediyelerimiz büyük bir
      fedakârlık örneği sergileyerek hızlı, sürekli ve kaliteli ulaşım hizmet-
      leri sunmaya devam etti. Covid-19 salgını, şehirlerin ulaşım politika-
      larını ve stratejilerini yeniden ele almayı ve alternatif ulaşım çözüm-
      lerini geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Yeni normal süreçte şehirle-
      rimizin öncelikli hedefi; sürdürülebilir, çevreci, kapsayıcı ve entegre
      ulaşım sistemlerinin oluşturulması olacaktır.
          Türkiye Belediyeler Birliği olarak detaylı araştırma ve değer-
      lendirmeler neticesinde hazırlayarak ilgililerin istifadesine sundu-
      ğumuz “Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2020” başlıklı Ra-
      por ile pandemi sürecinde belediyelerimizin toplu ulaşım faaliyetle-
      rini incelemek, iyi uygulamaları duyurmak ve yaşanan sorunları
      mercek altına almayı hedefledik. Yeni normal hayatta toplu ulaşım
      politikalarına katkı sunacağını ümit ettiğimiz bu eserin ülkemiz için
      faydalı olmasını temenni eder; çalışmalarını özveri ile yürüten bele-
      diyelerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim.
                                 Fatma ŞAHİN
                       Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
                     Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

      iv | TBB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11