Page 5 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 5

SUNUŞ
          Günümüzde şehirler insanların istihdam, eğitim, sağlık, ba-
      rınma ve güvenlik gibi ihtiyaçlarına cevap veren yaşam alanları ola-
      rak cazibe merkezlerine dönüşmüştür. Giderek artan nüfus ve şehir-
      leşme, beraberinde içinden çıkılması zor problemleri getirmektedir.
      Şehir hayatının sorunları arasında trafik yoğunluğu ilk sıralarda yer
      almaktadır.
          Son yıllarda insanların konfor ve hız arayışının sonucunda
      yaygınlaşan bireysel araç kullanımı çevre ve insan sağlığında onarıl-
      ması güç tahribatlara neden olmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde
      uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve büyükşehirlere giriş-
      çıkışların yasaklanması gibi tedbirler neticesinde hava kirliliğinin
      önemli oranda azaldığı görülmektedir. Bu durum karbon emisyonu-
      nu azaltmanın sanıldığı kadar imkânsız olmadığını ve şehirlerde ye-
      niden temiz hava solumanın mümkün olduğunu hatırlatmıştır.
          Pandemi döneminde bisiklet ve skuter gibi bulaş riskinin az
      olduğu alternatif bireysel ulaşım araçları ve kısa mesafeler için yürü-
      yüş aktivitesi güvenli ulaşım arayışında olan vatandaşların öncelikli
      tercihleri arasında olmuştur. Öte yandan bu süreçte insanların kendi-
      lerini güvende hissetmek için toplu ulaşım araçları yerine otomobil
      kullanmayı tercih ettikleri de sıklıkla görülmektedir. Yeni normal
      dönemde otomobil kullanımın artması halinde gelecekte şehirlerde
      çok daha yoğun trafik sıkışıklığı, zaman kaybı ve çevre kirliliği yaşa-
      nacağını öngörmek hiç de zor değildir. Bu nedenle belediyelerimiz
      bisiklet ve yürüyüş yolları ile diğer alternatif sürdürülebilir kent içi
      ulaşım biçimlerini destekleyecek çalışmalarını hızlandırmakta ve
      alternatif ulaşım araçlarını toplu ulaşıma entegre edecek çeşitli dü-
      zenlemeleri hayata geçirmektedir.
          2020 yılının ilk aylarından bu yana sosyal ve ekonomik hayatı
      durma noktasına getiren Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen
      sektörlerin başında toplu ulaşım sektörü yer almaktadır. Salgının
      toplu ulaşım sektörüne olan negatif etkilerini azaltmak amacıyla bir
      dizi tedbiri hayata geçiren Devletimiz, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs
      (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azal-
      tılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
      Dair Kanun’u yürürlüğe koyarak büyükşehir belediyeleri ile beledi-
      yelerin gelir desteği ödemesi yapabilmeleri, borçların ertelenmesi ve
      faizsiz olarak taksitler halinde tahsil edilmesi gibi çeşitli destek ve
      kolaylıklar sağlamaktadır.


                                   TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10