Page 25 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 25

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


         60,00%
         50,00%
         40,00%
         30,00%
         20,00%
         10,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 34,39% 37,61% 36,88% 40,44% 42,40% 35,30% 39,55% 32,74% 30,90% 32,23% 32,61% 33,62%
           2020 39,72% 39,17% 37,72% 47,94% 53,51% 38,61% 37,09% 30,72% 30,90% 30,86% 31,68% 31,40%

            Şekil 1.3.3 Mesai Başlama ve Bitiş Saatlerinde Biniş Oranı
          4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
      Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
      Kanun kapsamında şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalananla-
      rın toplu ulaşımı kullanan yolcular içerisindeki oranına bakıldığında,
      Mart ayından Haziran ayına kadar kısıtlamaların olduğu zaman di-
      liminde azalma görülse de kontrollü sosyal hayatla birlikte bir önceki
      yılın seviyelerini geçtiği görülmektedir.

         30,00%
         25,00%
         20,00%
         15,00%
         10,00%
         5,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 18,03% 17,89% 18,40% 17,39% 17,50% 17,58% 17,57% 17,36% 15,00% 16,73% 17,43% 23,65%
           2020 24,01% 22,80% 22,66% 18,12% 17,55% 21,41% 21,69% 20,65% 19,17% 19,68% 18,80% 16,11%

                 Şekil 1.3.4 Ücretsiz Biniş Oranı
          Salgın süreci ile birlikte bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
      81’lere varan gelir kayıpları görülmekte olup bu oran kontrollü sos-
      yal hayatla birlikte yüzde 32 seviyelerindedir. Kontrollü sosyal hayat-
      la birlikte gelir kayıplarında azalma görülse de yılsonu itibariyle %54
      seviyesinde gerçekleşmiştir.
                                   TBB | 17
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30