Page 24 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 24

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


        1.000.000
        800.000
        600.000
        400.000
        200.000
           0
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 743.795 745.399 812.075 850.293 790.170 590.576 617.956 523.874 782.514 805.496 809.994 868.038
           2020 833.063 819.767 578.563 147.479 181.276 405.615 451.008 400.581 422.253 503.478 461.839 269.916

                 Şekil 1.3.1 Toplam Yolcu Sayısı
          İl umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar gereği toplu
      ulaşımda yolcu sayısı sınırlandırılmıştır. Yolcu sayılarının düşmesine
      rağmen seferlerde yoğunluğu önlemek amacıyla seferler artırılmış
      olup kontrollü sosyal hayatın başladığı Haziran ayından itibaren bir
      önceki yılın aynı aylarının sefer sayılarına yaklaşılmıştır.

         6.000
         5.000
         4.000
         3.000
         2.000
         1.000
           0
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 4.779 4.258 4.748 4.634 4.562 4.258 4.574 4.486 4.369 4.522 4.362 4.514
           2020 4.513 4.210 4.214 1.956 1.982 4.256 3.704 4.350 4.236 4.392 4.274 3.272

                 Şekil 1.3.2 Toplam Sefer Sayısı

          Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki (sabah 07:00-09:00, akşam
      17:00-19:00) biniş sayılarını toplam yolcu sayılarına oranladığımızda
      ciddi artışlar vardır. Bu da bizlere her ne kadar yolcu sayıları azalmış
      olsa da hala insanların toplu ulaşımı yoğun olarak işe gidiş gelişte
      kullandığını göstermektedir.
      16 | TBB
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29