Page 23 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 23

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020

      hayata geçişten sonra biniş oranları bir önceki yılın seviyelerine yak-
      laşmıştır.

         50,00%
         40,00%
         30,00%
         20,00%
         10,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 25,61% 25,82% 24,78% 25,55% 25,87% 24,75% 25,61% 28,45% 46,07% 41,97% 41,66% 42,36%
           2020 25,35% 25,91% 25,73% 24,57% 2,40% 2,50% 2,34% 37,36% 35,72% 37,30% 38,45% 41,08%

            Şekil 1.2.2 Mesai Başlama ve Bitiş Saatlerinde Biniş Oranı
          4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
      Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
      Kanun kapsamında şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalananla-
      rın toplu ulaşımı kullanan yolcular içerisindeki oranına bakıldığında,
      Mart ayından Haziran ayına kadar kısıtlamaların olduğu zaman di-
      liminde azalma görülse de kontrollü sosyal hayatla birlikte bir önceki
      yılın seviyelerine yaklaştığı görülmektedir.

         12,00%
         10,00%
         8,00%
         6,00%
         4,00%
         2,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 8,53% 8,40% 8,24% 8,32% 8,23% 9,09% 9,80% 9,96% 7,84% 7,69% 8,34% 7,97%
           2020 9,23% 9,60% 8,75% 5,09% 4,35% 5,64% 7,07% 6,68% 6,13% 6,44% 6,47% 4,88%

                 Şekil 1.2.3 Ücretsiz Biniş Oranı

      1.3. Raylı Sistemler

          Toplam yolcu sayılarında, 2019 yılının Ocak-Aralık ayları ara-
      sı dikkate alınarak 2020 yılı Ocak-Aralık ayları arası kıyaslanmış ve
      ülkemizde salgının görüldüğü Mart ayından itibaren ciddi düşüş
      görülmektedir. Kontrollü sosyal hayatın başladığı Haziran ayında
      yolcu sayılarında yükselme görülse de Aralık ayında kısıtlamaların
      yeniden başlaması ile 2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında
      azalma söz konusudur.


                                   TBB | 15
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28