Page 22 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 22

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


          Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
       0,00
       -0,20

       -0,40
       -0,60
       -0,80

       -1,00

           Şekil 1.1.5. 2019 Yılına Göre Aylık Ortalama Gelir Durumu

      1.2. Özel Halk Otobüsü

          Toplam yolcu sayılarında, 2019 yılının Ocak-Aralık ayları ara-
      sı dikkate alınarak 2020 yılı Ocak-Aralık ayları arası kıyaslanmış ve
      ülkemizde salgının görüldüğü Mart ayından itibaren ciddi düşüş
      görülmektedir. Kontrollü sosyal hayatın başladığı Haziran ayında
      yolcu sayılarında yükselme görülse de yılsonunda 2019 yılına kıyasla
      yaklaşık yüzde 75 oranında azalma söz konusudur.
          İl umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar gereği toplu
      ulaşımda yolcu sayısı sınırlandırılmıştır. Yolcu sayılarının düşmesine
      rağmen seferlerde yoğunluğu önlemek amacıyla salgın öncesi sefer
      sayıları ile hizmet verilmiştir.
        5.000.000

        4.000.000
        3.000.000
        2.000.000
        1.000.000
           0
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 3.205.196 3.272.965 3.858.365 3.816.134 3.586.780 2.484.794 2.323.042 2.021.442 3.224.911 3.911.739 3.652.276 3.697.663
           2020 3.195.439 2.950.738 2.223.009 267.442 429.207 1.250.963 1.436.529 1.409.687 1.625.336 1.929.650 1.622.304 846.062

                 Şekil 1.2.1 Toplam Yolcu Sayısı
          Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki (sabah 07:00-09:00, akşam
      17:00-19:00) biniş sayılarını toplam yolcu sayılarına oranladığımızda
      salgının başladığı Mart ayından kontrollü sosyal hayatın başladığı
      Haziran ayına kadar belediye otobüslerinde gördüğümüz biniş oranı
      artışı halk otobüslerinde görülmemektedir. Ancak kontrollü sosyal
      14 | TBB
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27