Page 21 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 21

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


         50,00%
         40,00%
         30,00%
         20,00%
         10,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 26,41% 36,55% 32,35% 33,83% 30,34% 35,03% 31,12% 37,34% 37,27% 32,81% 27,60% 25,29%
           2020 26,53% 35,72% 10,66% 39,39% 44,54% 34,99% 33,85% 35,51% 34,35% 33,53% 24,09% 33,27%

            Şekil 1.1.3 Mesai Başlama ve Bitiş Saatlerinde Biniş Oranı
          4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
      Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
      Kanun kapsamında şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalananla-
      rın toplu ulaşımı kullanan yolcular içerisindeki oranına bakıldığında,
      Mart ayından Haziran ayına kadar kısıtlamaların olduğu zaman di-
      liminde azalma görülse de kontrollü sosyal hayatla birlikte bir önceki
      yılın seviyelerine yaklaştığı görülmektedir.

         30,00%
         25,00%
         20,00%
         15,00%
         10,00%
         5,00%
         0,00%
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 25,30% 24,99% 24,96% 24,98% 25,35% 26,20% 26,32% 26,72% 22,87% 22,69% 23,79% 23,33%
           2020 25,53% 24,00% 24,62% 14,97% 14,07% 20,03% 23,21% 21,89% 20,95% 22,21% 21,38% 15,52%

                 Şekil 1.1.4 Ücretsiz Biniş Oranı
      Salgın süreci ile birlikte bir önceki yılın aynı ayına göre binişlerden
      kaynaklı olarak yüzde 85’lere varan gelir kayıpları görülmekte-
      dir(Şekil 1.1.5). Kontrollü sosyal hayatla birlikte gelir kayıplarında
      azalma görülse de yılsonu itibariyle %59 seviyesinde gerçekleşmiştir.                                   TBB | 13
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26