Page 20 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 20

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020

      görülse de yılsonunda 2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında
      azalma söz konusudur.

        3.500.000
        3.000.000
        2.500.000
        2.000.000
        1.500.000
        1.000.000
        500.000
           0
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 2.492.704 2.619.231 2.897.903 2.834.985 2.755.488 1.957.931 2.107.119 1.724.269 2.590.289 2.954.267 2.796.615 2.670.528
           2020 2.378.796 2.549.735 1.745.352 336.729 423.171 1.046.536 1.232.722 1.132.420 1.304.016 1.454.195 1.278.482 710.136

                 Şekil 1.1.1 Toplam Yolcu Sayısı
          İl umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar gereği toplu
      ulaşımda yolcu sayısı sınırlandırılmıştır. Yolcu sayılarının düşmesine
      rağmen seferlerde yoğunluğu önlemek amacıyla seferler artırılmış
      olup Şekil 1.1.2’de de görüleceği üzere kontrollü sosyal hayatın baş-
      ladığı Haziran ayından itibaren bir önceki yılın aynı aylarının sefer
      sayılarına yaklaşılmıştır.

         80.000
         70.000
         60.000
         50.000
         40.000
         30.000
         20.000
         10.000
           0
            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
           2019 66.075 61.105 65.392 66.051 67.814 55.950 57.634 52.639 58.338 61.735 58.345 59.065
           2020 56.696 57.533 53.203 31.144 32.266 52.162 55.137 49.497 49.478 53.219 52.134 41.303

                 Şekil 1.1.2 Toplam Sefer Sayısı
          Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki (sabah 07:00-09:00, akşam
      17:00-19:00) biniş sayılarını toplam yolcu sayılarına oranladığımızda
      Şekil 1.1.3’te görüleceği üzere ciddi artışlar vardır. Bu durum her ne
      kadar yolcu sayıları azalmış olsa da hala insanların toplu ulaşımı
      yoğun olarak işe gidiş gelişte kullandığını göstermektedir.      12 | TBB
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25