Page 19 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 19

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


        1. ADANA          Adana Büyükşehir Belediyesi, 15.063 km alanda 2.237.940 nü-
                              2
      fusa belediye hizmetlerini sunmaktadır. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle
      toplu ulaşım hizmetlerini 3.742 km uzunluğunda toplam 88 adet hat-
      ta 315 adet belediye otobüsü ve 480 km uzunluğunda toplam 24 hatta
      419 adet özel halk otobüsü ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca tek hatta
      sahip 27 km uzunluğunda raylı sistem hattı bulunmaktadır.
          Ulaşım ana planı hazırlık aşamasında olup Adana Büyükşehir
      Belediyesi Kentsel Yerleşim Merkezleri (Seyhan, Çukurova, Yüreğir
      ve Sarıçam İlçeleri) sınırları içerisindeki ulaşım ve toplu ulaşım sis-
      temlerini bir bütün olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlama kararla-
      rı doğrultusunda yeniden yapılandırılacaktır.
          Bütün toplu ulaşım araçlarında elektronik ücret toplama sis-
      temi mevcut olup biniş tarifesi belediye otobüsü, özel halk otobüsü
      ve özel dolmuş minibüsler olarak üçe ayrılmaktadır. Belediye otobüs-
      lerinde tam biniş ücreti 2,90TL, özel halk otobüslerinde 3,35TL ve
      özel dolmuş minibüslerde 3,5TL’dir. Aynı şekilde belediye otobüsle-
      rinde indirimli biniş ücreti öğrenci 1,50TL, öğretmen 2,40TL özel halk
      otobüslerinde öğrenci 1,90TL, öğretmen 2,60TL ve özel dolmuş mini-
      büslerde öğrenci 2,05TL’dir. Bir saat içinde belediye otobüslerine ya-
      pılan ilk aktarmalar ücretsizdir. Ayrıca toplu ulaşım araçlarında kul-
      lanılmak üzere bir, iki ve dört binişlik elektronik bilet bulunmakta
      olup ücretleri 4,25TL ile 14,75TL arasında değişmektedir.

                 Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi
       Belediye İşletmesi  Özel Halk Otobüsü  Özel Minibüs  Sınırlı Kullanım Bilet
                                  Bir
     Tam  Öğrenci  Öğretmen  Tam  Öğrenci  Öğretmen  Tam  Öğrenci  İki Biniş  Dört Biniş
                                 Biniş
     2,90 TL  1,50 TL  2,40 TL  3,35 TL  1,90 TL  2,60 TL  3,50 TL  2,05 TL  4,25TL  7,75TL  14,75TL

      1.1. Belediye Otobüsü
          Toplam yolcu sayılarında, 2019 yılının Ocak-Aralık ayları ara-
      sı dikkate alınarak 2020 yılı Ocak-Aralık ayları arası kıyaslanmış ve
      Şekil 1.1.1’de görüleceği üzere ülkemizde salgının görüldüğü Mart
      ayından itibaren ciddi düşüş görülmekle birlikte bu süreçte toplam
      yolcu sayıları Nisan ayında en düşük seviyesini görmüştür. Kontrollü
      sosyal hayatın başladığı Haziran ayında yolcu sayılarında yükselme


                                   TBB | 11
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24