Page 18 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 18

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020

          Salgının yayılım hızının azaltılması ve önlenmesinde en etkili
      yöntem olarak görülen maske, mesafe ve temizlik kuralından hare-
      ketle belediyelerimiz tarafından yolculara maske dağıtımı, personele
      koruyucu elbise verilmesi ve şehir içinde kullanılan tüm toplu ulaşım
      araçlarının periyodik olarak dezenfeksiyonu çalışmaları yapılmıştır.
      Araç içlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta duracağı yerler işaretle-
      nerek sosyal mesafenin sağlanması amaçlanmıştır. Araç içlerine, du-
      raklara ve istasyonlara yolcuların ve personelin kullanımına yönelik
      olarak el dezenfektanları yerleştirilmiş istasyon girişlerinde ateş öl-
      çümü yapılmıştır. Araç içi ve istasyonlara sağlıklı taze hava verilmesi
      ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu
      alanlarda havalandırma sistemlerine UV ışık cihazları yerleştirilmiş-
      tir. Hayat Eve Sığar (HES Kodu) uygulaması hayata geçirilerek salgı-
      nın yayılımının önlenmesine ilişkin tedbirler alınmıştır.
          Büyükşehirlerdeki 2020 yılında toplu ulaşımın durumunun
      tespiti ile salgın sürecinde büyükşehir belediyelerinin ulaşım konu-
      sunda yapmış olduğu çalışmaların ortaya konulması amacıyla bu
      çalışma yapılmıştır.
          Salgın öncesi dönem ile salgın dönemini kıyaslamak amacıyla
      büyükşehir belediyelerinden2019 yılının Ocak-Aralık ayları arası ile
      2020 yılı Ocak-Aralık ayları arası toplam yolcu sayıları, toplam sefer
      sayıları, mesai başlama ve bitiş saatlerinde biniş oranları ve ücretsiz
      biniş sayıları toplanmıştır.
          TBB hizmet binasında 18/08/2020 tarihinde Birliğimiz Ulaşım
      Komisyonu üyeleri ile büyükşehir belediyelerinden ulaşım dairesi
      yöneticilerinin katılımları ile salgın süreci ve yeni normal süreçteki
      çalışmalar görüşülmüştür. 30 büyükşehir belediyesinin COVID-19
      sürecinde vermiş olduğu toplu ulaşım hizmeti ile salgınla mücadele
      konularında yaptıkları çalışmalar bu kitapta açık bir şekilde ortaya
      konulmuştur.


      10 | TBB
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23