Page 17 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 17

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020        BÜYÜKŞEHİRLERDE ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM
          Büyükşehir belediyeleri toplam 401.714 km alanda 64.669.490
                               2
      nüfusa belediye hizmeti sunmaktadır. Şehir içi toplu ulaşım hizmeti,
      büyükşehir belediyelerinin halka sunduğu en önemli hizmetler ara-
      sında yer almaktadır. Belediyeler bu hizmeti kendi araçlarının yanı
      sıra özel işletmecilerle birlikte yürütmektedir.
          Dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgınından en
      çok etkilenen sektör ulaşım sektörü olmuştur. Salgını önlemek için
      uygulanan “mesafe kuralı” yolcu kayıplarını birlikte getirmiştir. Aza-
      lan yolcu sayısı bilet gelirine dayalı olarak çalışan sektörü ekonomik
      kayba uğratmıştır. Bu süreçte salgının ekonomik ve sosyal hayata
      etkilerinin azaltılması amacıyla çıkarılan 7244 Sayılı Kanun ile bü-
      yükşehir belediyeleri ile belediyelere izin, ruhsat almak ya da hat
      kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere toplu ulaşım hiz-
      metini kesintisiz bir şekilde yürütebilmeleri için kanunun yürürlüğe
      girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle meclis kararıyla gelir desteği
      ödemesi yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. Bu kanuna istinaden
      belediyelerimiz imkânları ölçüsünde toplu ulaşım esnafına, akaryakıt
      desteği, gelir desteği, borç ötelemesi gibi bu süreçte maddi destekte
      bulunmuştur.

          Salgında bulaş riskini azaltma ve salgını kontrol altına alma
      amacıyla il umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar ve sosyal
      mesafe kuralları ile toplu ulaşım araçlarında kapasite kullanım oranı
      yüzde 20’lere kadar düşmüştür. Buna bağlı olarak özellikle mesai
      başlama ve bitiş saatlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için filolar-
      daki tüm araçlar sefere çıkarılarak kullanılsa da daha fazla araca ihti-
      yaç duyulmuştur. Bu süreçte, araç temini hızlı bir şekilde gerçekleşti-
      rilemediği için belediyelerimiz, vatandaşların kısa süreli yolculukla-
      rını rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla bisiklet yolu yapımı gibi uy-
      gulamaları hayata geçirmiştir.


                                   TBB | 9
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22