Page 9 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 9

ÖZET

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler
      Birliğinin ortaklaşa düzenlediği “Belediyelerde Yenilenebilir Ve
      Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı” 13 Ocak 2021 tarihinde Enerji
      ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ’in katılımı ile online
      olarak 18 konuşmacı ve panelist, ayrıca 500’den fazla izleyici ile
      gerçekleştirilmiştir.
          Açılış Konuşmaları için ilk sözü, Türkiye Belediyeler Birliği
      Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN
      almış olup, konuşmalarında: Gaziantep genelinde yapılan kirletici
      unsurların azaltılması çalışmaları, güneş enerjisi santraller ile su
      kuyularının enerji giderlerinin düşürülmesi, solar otoparklar, rüzgar
      santralleri,  doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, biogaz
      uygulamaları,   enerji  verimliliği  konusunda    toplumun
      bilinçlendirilmesi,  danışmanlık  ve  rehberlik  çalışmalarından
      bahsetmiştir.
          İkinci sözü ise, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli
      Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN almış olup,
      konuşmalarında: Güneş, rüzgâr ve jeotermal enerji sistemleri,
      jeotermal kaynaklar ile enerji üretimi ve ısıtma, yenilenebilir
      kaynaklardan enerji üretimi sınırının 5 MW yükseltilmesi,
      yenilenebilir enerji konusunda finansman talepleri, ÇED raporlarında
      verilen taahhütlerin takibinin önemi konularından bahsetmiştir.
          Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel YILMAZ
      açılış konuşmalarına devam etmiş olup, konuşmalarında: artan
      küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ile büyüyen çevre problemlerini
      biokütle enerji tesisleri ile çözme çalışmaları, enerji ve gübre
      üretimleri, arıtma çamurlarından enerji üretimi ve arıtma tesislerinin
      yenilenmesi konularında bilgi ve finansman desteği, kurulmuş güneş
      enerji santralleri hakkında bilgi verilmesi konularından bahsetmiştir.
          Kayseri  Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Dr.  Memduh
      BÜYÜKKILIÇ    açılış  konuşmalarına  devam   etmiş  olup,
      konuşmalarında: belediyeler için uygun kredi imkanları ve enerji
      projeleri hazırlama hususunda destek taleplerinden, enerji yazılımları
      konularında işbirliği ve belediye ile enerji dağıtım şirketleri bilgi


                                      TBB | 1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14