Page 8 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 8

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

        Ersin Esentürk, Enerjisa Şirketleri Genel Müdürü ........................................ 69

        Bülent Çebin, Afa Enerji Genel Müdürü ........................................................ 73

      KAPANIŞ KONUŞMASI ........................................................................ 79
        Dr. Ramazan Özcan Yıldırım,
        Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ................................. 79

      vi | TBB
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13