Page 5 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 5

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI                     SUNUŞ
          Tüm canlıların ortak yaşam alanı olan dünya, nüfus artışı ve
      sanayileşmeye bağlı olarak aşırı enerji tüketimi, çevre kirliliği ve
      iklim değişikliği gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Dünyanın
      sürdürülebilirliğini sıkıntıya sokan bu sorunlar insanlığın mücadele
      etmesi gereken öncelikli sorunların biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
          Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgını hepimize havayı,
      suyu, toprağı korumanın önemini bir kez daha hatırlattı. İnsanı
      korumak için tabiatı korumamız ve ekolojik dengeyi muhafaza
      etmemiz gerektiğini acı bir tecrübeyle idrak ettik. Evlerimizde izole
      olduğumuz bu süreçte dünyamız nefes alma imkânı buldu.
      Karbondioksit salınımı azaldı, sular temizlendi ve küresel enerji
      talebinde  %5 düşüş yaşanırken yenilenebilir enerji kaynaklarına
      yatırım talepleri arttı.
          Önümüzdeki 100 yıl içerisinde petrol, kömür, gaz gibi fosil
      yakıtların tükeneceği kaçınılmaz bir gerçek. Yenilenebilir enerji
      kaynakları  ise  dünyayı  fosil  yakıtlara  olan  bağımlılıktan
      kurtulabilecek en kalıcı çözüm yolu. Ülkemizin de artan nüfus ve
      büyüyen ekonomiye bağlı olarak enerji ihtiyacı her geçen gün
      artmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerjiyi çoğaltmak ve
      şehirlerimizin tükettiği tüm enerjiyi yenilenebilir enerjiye çevirmek
      için önemli adımlar atmak zorundayız.

          Ülkemizde özellikle son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı
      azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım artmakta ve
      enerji kaynakları çeşitlendirilmektedir. Şehirlerimizde rüzgâr, güneş,
      hidrolik, jeotermal, güneş, biyokütle vb. enerji kaynaklarına yönelik
      çalışmaların hız kazandığını memnuniyetle takip etmekteyiz.
          Bugün içinde bulunduğumuz durum, gelecekte iklim krizinin
      etkisini çok daha derinden hissedeceğimizi göstermektedir. İklim
      değişikliğiyle mücadele etmek, tabiatı korumak ve gelecek nesillere
      daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Unutmayalım
      ki bu dünya bize miras değil, emanet. Bu nedenle sınırlı kaynakları
      daha etkin ve verimli kullanmayı hedefleyen yeşil ekonomiyi
      kararlılıkla hayata geçirmemiz gerekmektedir. Pandemi sonrası yeni
      kurulacak dünyada yeşil ekonomi yükselen bir değer. Kendi kendine

                                     TBB | iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10