Page 4 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 4

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI      TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
      Tunus Caddesi No: 12, 06680
      Kavaklıdere / ANKARA
      Tel: (0 312) 419 21 00
      Faks: (0 312) 419 21 30
      www.tbb.gov.tr
      tbb@tbb.gov.tr
      ISBN: 978-605-9186-65-0


      Tasarım:
      Gizem GÖZ
      Bilal BERBER

      Baskı:
      Ülken Alagür Matbaacılık, www.ofsetfotomat.com
       ii | TBB
   1   2   3   4   5   6   7   8   9