Page 25 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 25

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) devreye girmesinin doğru
      olacağını yine dağıtım şirketleri üzerinden işbirliğinin yapılmasının
      gerektiğini paylaşmak istiyorum.

          Kayseri’de, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin
      (KCETAŞ) yönetim kurulu başkanı olmamız yüzde 51’inini
      belediyemizin kontrolünde olmasından kaynaklı önemli bir işbirliği
      yapıyoruz. Bunu da bir örnek olarak sunma açısından sizlerle
      paylaşmak istiyorum. Belediyelerimizin bilgi işlem daireleriyle
      dağıtım şirketimizin bilgi işlem birimi arasındaki uygulama ve bilgi
      paylaşımı olabilecek bir mekanizmanın kurulmasını sağlayarak biz
      dayanışıyoruz ve bu çalışmayı yapıyoruz. Bunun bir benzerini EPDK
      yapabilir diye düşünüyorum. Bu konuda desteklerinizin olması
      gerektiğini paylaşmak istiyorum.
          Bir başka konumuz tabii ki tedarik konusunda yenilenebilir
      enerji kaynaklarını üretmeye çalışan belediyelerimize hem destek
      olma hem tedarik konusunda özel indirimli destekler verilebilir diye
      düşünüyorum. Bu yönde de yapılacak çalışmalarda Türkiye Elektrik
      İletim A.Ş.’den (TEİAŞ) bir miktar özel tarifeli uygulamalar yapılmak
      suretiyle belediyelere destek olunabilir.
          Özellikle Kayseri’de ulaşım birimimizin yapmış olduğu
      çalışmalardan da örnekler sunmak istiyorum. Diğer alanlarda,
      parklarda,  sulama alanlarında vesaire zaten epeyce yaptığımız
      çalışmalar var. Nitekim bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve
      Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün (KASKİ) değerli genel
      müdürü de kamuoyunu bilgilendirecek ve sizlere bilgi arz edecek.
          Bunlardan, ulaşımdan ben bazı örnekler vermek istiyorum.
      Ulaşım A.Ş’miz ISO 500001 enerji yönetim belgesini almış durumda
      ve uygulamalarını zaten yapmakta. Yine ISO 14000 064 den sera gazı
      konusundaki almış olduğu belgeyle bu konudaki duyarlılığını
      göstermekte. Ayrıca belki de Türkiye’de bir ilk olma bağlamında
      söylüyorum Karbon Saydamlık Projesi CDP raporlarını sunmakta ve
      dünyadaki   belki  10  oluşumdan,  şirketten  birisi  olarak
      nitelendirilmekte. Bunu da çok çok önemsediğimizi paylaşmak
      istiyorum.
          Verimli sürüş konusunda bilgilendirme ve ilgilileri uyarma ve
      eğitim yönündeki çalışmalarımızla da verimli sürüşü sağlıyoruz,
      enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Bizim ulaşım
      sorununun her belediyemizin kendi kanaatiyle şöyle bir talebimiz de
      söz konusu. Çünkü en çok tüketim ya da enerjiye kaynak aktarmamız                                     TBB | 17
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30