Page 24 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 24

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      tesisler 25 milyon Euro en az maliyetle yapmamız gereken arazimiz
      var, ÇED raporumuz var ama maliyette sıkıntı yaşıyoruz. Sizin
      yapacağınız destekle biz yatırımcılara bunu yaptırıp kendi enerjilerini
      orada gelir elde edebilecekleri bir proje istiyoruz. Ben saygılarımı
      sunuyorum tüm Hazirûna.

      Dr. Memduh Büyükkılıç,
      Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
          Erciyes’imizin eteğinden, Kayseri’mizden Çok Değerli
      Bakanıma,   Çok  Değerli  Birlik  Başkanımız  Fatma  Şahin
      Hanımefendiye ve diğer katılımcılara saygılar sunuyorum. Böyle bir
      fırsatı böyle bir uygulamayı hayata geçirip bizlere bu çalışma fırsatını
      verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
          Gerçekten ben de Mecliste bulunmuş biri olarak; yasalar
      çıkıyor yönetmelikler çıkıyor ancak zaman zaman kağıdın üzerinde
      kalabiliyor. O açıdan bu tür yapılan çalışmalarla bizlerin
      bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, konulara sahip çıkılması da önem
      arz ediyor.
          Ben kısa kısa önerilerde bulunacağım. Yaptıklarımızdan da
      birkaç tane örnek sunacağım, özellikle. Tabii mevzuatlar değişiyor
      ona uygun olarak da yenilenebilir enerji konusunda belediyeler
      hevesleniyor ama mali konularda gerekli kredileri gerekli kaynakları
      bulamayınca da hayal kırıklığına uğruyor ya da mali kaynakları
      bulurken gereksiz pahalı kredi imkânları bulabiliyor. Fırsatçılarla
      bazen karşı karşıya kalabiliyor. Bu konuya bir disiplinize getirip
      yönlendirici olunması, İller Bankası üzerinden belediyelerimize
      mümkünse teminatsız şekliyle sağlanması. Zaten belediyenin her
      türlü kaynakları onların sayılır müdahale etme imkânı da var.
          Aynı zamanda projelendirme konusunda malumunuz yeterli
      eleman olmayabiliyor ve bu konuda da gerekli çalışmaları
      yapamayabiliyor belediyelerimiz. Bu alanda da Türkiye Elektrik
      Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) hem projeyi yönlendirici hem de
      onaylayıcı birim olarak destek vermesinin doğru olacağı kanaatimi
      paylaşmak istiyorum.
          Yine  takdir  edersiniz  ki  akıllı  uygulamalarımızın
      yapılabilmesi için yazılımların da söz konusu olması lazım. Yazılım
      konusunda da takdir edersiniz adeta fırsatçı firmalar ortalarda
      dolaşıyor. Belediyelerimizi külfet altına sokabiliyor. O yönden biz
      yazılım konusunda da işbirliği yapılmasını ve bu konuda Enerji      16 | TBB
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29