Page 23 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 23

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      da sizlerin öngörüsüyle sonuca ulaştı. Şu anda yaklaşık 12 milyon
      metreküp metan gazı havaya salınırken ciddi bir enerji üreterek 50
      bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve gerçekten çevre
      kirliliğini engelleyen bir oluşuma dönüştü. Biz de belediye olarak
      bunun bereketinden yararlanıyoruz.
          Sayın Bakanım bir ricamız var sizden. Bizim arıtma
      tesislerimizdeki giderlerimiz hep enerjiyle alakalı. Arıtma çamuru
      dediğimiz çamurun da bir enerji maddesi olduğunu düşünüyoruz.
      Şu anda   bölgemizde  bulunan arıtmaların yaşlarından ve
      teknolojilerinden dolayı 20 yılı geçmiş ve hantal olanları var. Enerji
      Bakanlığımızdan şunu rica ediyoruz; burada sofistike kaliteli bir
      çalışma yapılırsa, bize maliyet olan şey, aynı çöplüklerde olduğu gibi
      aynı biyokütlelerde olduğu gibi yani hayvan atıklarında olduğu gibi
      burada da çok ciddi bir enerji kaynağı var. Eğer bunu da hızlı bir
      şekilde enerjiye çevirecek formüller geliştirilebilirse veya teşvikleriniz
      olursa inanın yatırımcılarla bu yeni biyolojik ileri arıtma tesisleri ve
      güneş enerjisi ve su enerjisi bir şekilde bu değerlendirilebilir.
      Tüketeceğimiz su içeriye giriyor. Orada çamur var yani her şey var,
      güneş de var. Genelde bu alanlar çok büyük. Burada komplike, sizler
      tarafından teşvikli planlanmış bir proje geliştirilirse şehre ve bize çok
      katkı sağlayacak. Çünkü şu anda benim iki tane arıtmam var biri
      körfezde biri merkezde. Bunlar 300 binin üstünde ama 20 yılı geçmiş.
      Bizim bunları yenilememiz gerekiyor. Köküne baktığımızda önceden
      kullanıldığı için bize de maliyet bunları özel sektörle paylaşabiliriz.
      Burada ciddi bir enerji fırsatı var. Sizlerin çalışmasını bekliyoruz.
          Neler yaptınız Büyükşehir Belediyesi olarak da derseniz,
      pazar  yerlerimizin  üstüne,  hayvan  pazarlarımızın,  köpek
      barınaklarımızın yani kendimize ait olan binaların hepsinin üstüne
      güneş enerjisi sistemleri kurduk. Sizin mevzuatta yapmış olduğunuz
      belediyelere özel ayrıcalıklar ve teşvikler sayesinde 1,5-2 senede 8
      tane ilçe belediyemiz, büyükşehir olmak üzere şu anda hem gelir elde
      ediyorlar hem de faydalı işler yapıyorlar.
          Sayın Bakanım, gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz.
      Marifet iltifata mazharmış. Ben sizi tekrar tebrik etmek istiyorum.
      Çünkü biz çok büyük sıkıntı yaşadığımız konulara parmak atıp
      çözüp üretiyorsunuz. Yatırımcıların şehre değer katacağı işler
      yapıyorsunuz. Sizi ve Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Çok
      önemsediğim konu da bu arıtma tesislerinin sizler tarafından bir ele
      alınması. Çünkü ciddi bir enerji potansiyeli var ama biz şu anda
      çevreyi kirletmesini engelleyip kapasitesini artırmak istediğimiz


                                     TBB | 15
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28