Page 21 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 21

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      değil destekleyici ve bu işin önünü açıcı olması konusunda çok çok
      gayretimiz var. Ama bazen çok büyük sıkıntılar da yaşanıyor. Mesela
      JES’lerde, çevresel etki değerlendirmelerinde (ÇED) alınan sözlerin
      taahhütlerin bazen yerine getirilmemesi sebebiyle çevreyle ilgili bazı
      hassasiyetler oluşabiliyor. Biz o belediyemize bu konuda aktarımlar
      yapıyoruz. Bu alınan ÇED’lerin takibi noktasında da yatırımcımızın
      da o kuralları taahhütleri yerine getirmesi noktasında da çok hassas
      olunması gerekiyor. Çünkü bazen çok doğru bir iş çok güzel bir iş
      yenilenebilir enerjiler bazen yanlış uygulamalar ve yatırımcının
      anında dönüşüm noktasında çalışmasıyla bazen arızalar ortaya
      çıkarabiliyor. Onun için bu ÇED’lerde verilen taahhütlerin birebir bir
      yerine getirme noktasında çevre duyarlılığı noktasında takibi
      gerekiyor. Bu nokta da çok çok önemli.
          Bir de yatırımlarda Jeotermal enerji noktalarında sadece
      enerjide değil bunların ayrıca o bölgedeki konut ısıtmasında
      seralarda veyahut değişik termalde kullanılması noktasında orada
      satılan alanlar var. İş adamı tabii ki en kârlı yatırım enerji boyutunda
      olduğu için sadece enerji boyutunda yatırımlar gerçekleştiriliyor ama
      konut ısıtmasında, sera ısıtmasında veya termal noktalarında
      yatırımlar biraz daha ekonomik boyutun gerisinde kalıyor, öncelik
      olmuyor. Bu noktada yerel yönetimler bunu yapabilir veya yatırımcı
      bunu yapabilir ama bu noktada da desteklerin, konut ısıtmalarında
      ve sera ısıtmalarında diğer jeotermal kullanım alanlarında desteklerin
      verilmesi gerekiyor. Sadece enerjide değil çünkü onun geriye kalan
      ısısı birçok alanda kullanılabilecek boyutta yani balıkçılığa kadar
      gelebilecek boyutta. Konutta, serada, balıkçılıkta, kuru buzda her
      yönden kullanılabilecek alanları var. Bu noktada onların da teşvik
      edilmesi gerekiyor veya teşvik verilirken bunları da belki şart
      koşulabilir. Bunları kendilerinin yapması noktasında ortaya kurallar
      konulabilir Sayın Bakanım.
          İnşallah, arzumuz belediyelerin kendi enerjilerini üretmesi ve
      ayakları üzerinde durabilmesi. Güçlü yerel yönetimler ülkemizi de
      güçlendirir. İnşallah o noktaya sizlerin desteğiyle ve tüm belediyeler,
      Belediyeler Birliği ve Enerji Kentler Birliğimizle hep birlikte bu işi
      gerçekleştirmeye gayret göstermeliyiz. Ben burada bulunan Enerji
      Kentler Birliğine üye olmayan tüm belediyelerimizi de eğer Enerji
      Kentler Birliğine üyelik konusunda bize bir tevessül gösterirseniz
      seviniriz. Çünkü birlikte bu işin imkânlarını anlatımı konusunda
      çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Bu noktada bu imkânı tanıdığı
      için tekrar Sayın Bakanım size çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye


                                     TBB | 13
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26