Page 20 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 20

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

          Şu anda jeotermalle ısınan 18 bölgemiz var. Bunun 17’si
      belediyelerle birlikte gerçekleşiyor. Yani belediye ya kendisi yapıyor
      ya da ortak olduğu bir şirket yapıyor. Bu noktada belediyenin
      olmadığı noktalarda ısınma veya enerji politikası tabii ki bir ayağı
      eksik kalır diye düşünüyorum. Çünkü yerindeki yerel yönetimler de
      Enerji Kentler Birliğiyle, belediyemizle ve Türkiye Belediyeler
      Birliğiyle birlikte hep beraber el ele verip bu enerji konusunu
      Bakanımızın yürüyüşüne destek vermek anlamında güç verme
      anlamında katkı sağlamamız gerekiyor. İnşallah biz üzerimize düşen
      her türlü gayreti göstereceğiz. Çünkü biz toplantılarımızda güneş
      enerjisi konularında da görüşüyoruz. Sonuçta bu ülke hepimizin tabii
      ki ben zamanı uygun kullanmak adına belediyemizle ilgili Bakanımız
      biliyorsunuz bir sınırlama vardı elektrik üretimiyle ilgili. O sınırlama
      5 MW noktasına çekildi. Bu 5, toplam değil ayrı ayrı bölgelerde 5, 5,
      5… ihtiyacınız kadar yapabilir hale getirdi Sayın Bakanımız. Ondan
      dolayı da Sayın Bakanımıza ben çok çok teşekkür ediyorum.
          Tabii ki bizim için enerji yatırımı çok çok önemli. Çünkü
      belediyelerin en büyük gideri enerji. Özellikle su kanal mesela
      Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak su kanal idaremizin ayına göre
      8-10 milyon enerji giderimiz var, elektrikle ilgili giderimiz var. Bunu
      tabii sürdürebilmek kolay değil. Kendi enerjimizi üretmemiz
      gerekiyor. Bu noktada Sayın Bakanımızın bu 5 MW ile ilgili yapmış
      olduğu çalışma önümüzü açmış olacak. Tabii ki en büyük sorun
      finansman. Finansman noktasında da faizlerin yüksek olması ve geri
      dönüşün uzun vadeli olması noktasında, belediyemizin de bu son 2
      yıldır yaşanan olaydan dolayı da ekonomik anlamda bu noktaya
      finansman ayırmasında zorluk var. Bu noktada Sayın Bakanımızın da
      destekleriyle dış olur yerel olur finansman anlamında sürdürülebilir
      bir finansman modeli ortaya koymamız gerekiyor. Tabii ki en son
      bizim arzumuz ilgili verilen pozisyonda olmasını arzu ediyorduk
      ama Sayın Bakanımız farklı boyutta çözüm üretti. Bu 5 MW’a
      çıkarılması da çok çok önemliydi. Ayrıca salgın döneminde 6 ay
      uzatılması birçok yatırımcı özel kişilere çok büyük imkân sağlamış
      oldu pandemi sebebiyle. Ondan dolayı da Sayın Bakanımıza çok çok
      teşekkür ediyoruz.
          Sonuç itibarıyla bizler Enerji Kentler Birliği olarak
      belediyelerimizi bu konuda bilgilendirme, personellerini daha
      donanımlı hale getirmeye gayret ediyor. Enerji üretimi belediyelerin
      bölünmez bir parçası. Belediyeler küçük de olsa büyük de olsa
      mutlaka bir kenarında yer almak durumunda. Belediyelerin engel


      12 | TBB
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25