Page 19 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 19

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      araya geldik. Ben bu toplantının sağlanmasında başta Enerji
      Bakanımıza ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e çok
      çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum.

          Tabii dünyaya baktığımızda biraz önce Başkanımın da
      belirttiği gibi enerji üzerinde mücadele var. Türkiye’ye baktığımızda
      da bizim dış ticaret açığımızı sağlayan en büyük unsur enerji
      giderimiz.  Son   dönemlerde   baktığımızda   başta  Sayın
      Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın gayretleriyle enerji anlamında
      yerli ve milli olması noktasında olağanüstü noktaya geldik.
      Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleri bizleri heyecanlandırdı.
      Doğu Akdeniz’deki mücadele de gerçekten bir duruş ve Mavi Vatan
      noktasında bizi çok çok heyecanlandıran ve bilincimizi oluşturan,
      ülkede de heyecan yaratan bir pozisyon. Onun için ben tüm
      çalışmalarından dolayı Bakanımıza saygılarımı sunuyorum teşekkür
      ediyorum.
          Tabii ki yenilenebilir enerji, milli enerji çok çok önemli. Bugün
      yenilenebilir enerji noktasında yüzde 51’i aşmış durumdayız Türkiye
      olarak. Bu rakam tabii ki çok çok büyük. Geldiğimiz noktaya
      baktığımızda nereden başladığımıza baktığımızda gerçekten kat
      ettiğimiz yol çok büyük. Bizler de Enerji Kentler Birliği olarak bu
      yürüyüşe katkı sağlamak ve belediyelerimize bilgi aktarmak
      noktasında bir çok çalışmalar yapıyoruz. Biz 1997 yılında Jeotermal
      Kentler Birliği olarak kurulmuş ve 2019 yılında Yenilenebilir Enerji
      Kentler Birliği olarak ismin değiştirmiş bir birliğiz. Şu anda 120
      belediyemiz bizim üyemiz. Tabii ki biz bu noktada toplantılarımızda
      işin uzmanı olan belediye başkanlarımızla ve meclis üyelerimizle
      birlikte onlara bilgi aktarma noktasında gayret sarf ediyoruz.
      Toplantı yaptığımız yerleri çok özel seçiyoruz. Güneş enerji sistemini
      (GES) yerinde bakıyoruz, rüzgâr enerji sistemini (RES) yerinde
      bakıyoruz, Jeotermal enerji sistemi (JES) varsa onu yerinde
      bakıyoruz. Aynı zamanda tabii ki termal sağlıkla ilgili de bu konuda
      yerinde incelemeler yapıyoruz. Bunun yanında personel seçimi de
      yaparak belediyemizdeki bu işle iştigal eden arkadaşlarımızı yeterli
      bilgi donanımı haline getirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki ayrıca
      uzmanlardan oluşan danışma kurulumuz var. Bu danışma
      kurulumuz belediyelerimizin talebi halinde gerekirse yerine giderek
      gerekirse uzaktan bilgi aktarımı ve yerinde inceleme noktasında
      yapılan işleri veya yapılacak olan işlerle ilgili aksayan veya önerilen
      akışla ilgili yol gösterici boyutunda çalışmalarımız söz konusu.
                                     TBB | 11
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24