Page 17 - Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı
P. 17

BELEDİYELERDE YENİLENEBİLİR VE AKILLI ENERJİ UYGULAMALARI

      Bununla ilgili yapılacakların hepsinin kararlarını aldık ve
      hızlandırdık.
          Bir de mesela şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi
      olan hava kirliliğinde doğalgaz kullanım oranı çok düşüktü. İmarlı
      kesimde bile kömür kullanımı ve hava kirliliği çok yüksekti. Biz
      bunun üzerine Çevre Kurulu ile aldığımız kararlarla çok yoğun
      bilgilendirme, eğitim-denetim yapa yapa şu anda şehrin yarısında
      bütün değerleri normalleştirdik ama en büyük sorunumuz dağıtılan
      kömürler. Gecekondu bölgesi dediğimiz özellikle göç alan bölgelerde
      -sanayi şehirlerinin de yarısı böyle- şu anda nefes alamıyorsunuz. Bu
      konuyla alakalı da biz daha önce demiştik kömürle ilgili çalışmada
      kömür kalitesi önemli ama bir taraftan da doğalgaza geçmeyle ilgili
      biz büyükşehir belediyesi olarak doğalgaz sobalarına destek olalım.
      Bağlantılarını yapalım. Nasıl olsa bu bir devlet politikası, bunu da
      konuşalım demiştik. İnşallah Sayın Bakanımla bu konularda daha
      detaylı konuşacak şekilde bir araya geleceğiz.

          İşin özü;  mevzuatımızdaki durum ne? Bunun finansal
      kaynağını nasıl elde edeceğiz? Bu finansal kaynak modelleri çok
      mühim. Çünkü dünya şu anda buna gidiyor. Artık pandemiden
      sonra yeni bir dünya kuruluyor. Kendi kendine yetme, gıda güvenliği
      ve çevre politikaları başta olmak üzere ciddi bir şekilde uluslararası
      kaynak gelecek buraya, geliyor da. Bu kaynaklara ulaştığımız zaman,
      doğru proje size geri dönüyor. Biz geçen dönemden biliyorum
      yalnızca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak denk bütçemizi dış
      kaynaktan temin ettik. Bunu yaparken de bu projelerle aldık bunu. Şu
      anda uyguladığımız önemli farklı çalışmalar var. Mesela biyogaza
      giren ilk belediye olduk. O kadar memnunuz ki tavuğun,
      küçükbaşın, büyükbaşın çıkardığı dışkılardan enerji üretiyoruz.
      Çıkan sıvı gübreyi de park ve bahçelerde kullanıyoruz. Model çok
      doğruydu. Şimdi bunu çoğaltmak için çalışmalar yaptık. Güneş
      enerjisine girdik. Solar otoparklar yaptık. Güneş enerjisini artıracak
      çalışmalar yapıyoruz. Rüzgârla ilgili çalışmamızı tamamladık. Sayın
      Bakanımıza neyi götürüyorsak ondan ve ekibinden Allah razı olsun.
      Çok hızlı bir şekilde bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz.

          Benim gördüğüm şu; bugün yaşadığımız Ortadoğu
      coğrafyasındaki savaşın sebebi petrol. İnsanlar üç kıtadan gelip
      burayı kendine göre dizayn yapıyorsa, şunu gördük ki demokrasi,
      insan hakları hepsi hikaye. Adam kendi tükettiği enerjisini bütün
      dünyada neredeyse kullanmak istiyor. Bunun içinde hiçbir hak
      görmüyor. Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman 500 bin mülteci


                                      TBB | 9
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22